1991 yılında İzmir'de doğdu. 2009 yılında Kaya Karakaya Fen Lisesinden, 2014 yılında İzmir Yaşar Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümünden  mezun oldu. 2011-2012 eğitim öğretim yılında İtalya'da Cagliari Üniversitesi'nde İtalyanca mimarlık eğitimini başarıyla tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak

'Yüksek Mimar' ünvanını aldı. Halen aynı programda doktora eğitimini sürdürmektedir. 

Öğrencilik ve meslek hayatında çeşitli mimarlık ve tasarım ofislerinde yer aldıktan sonra, 2015 yılı ekim ayında CEMRE ŞAHİN MİMARLIK ofisini kurdu.  2019 yılında bir İtalyan Tasarım Markası olan Kibelis ile ortaklık oluşturarak sürdürülebilir tasarım çalışmaları ve üretimleri alanında da etkin rol almaktadır. 17. ve 18. Dönem Aydın Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Aydın Denge Gazetesi'nde  köşe yazıları yazmakta, çeşitli projelerde ve akademik alanda çalışmalarını sürdürmektedir.  

CEMRE ŞAHİN KAZICI  

                Yüksek Mimar | MSc. Architect                                                                

 

 

She was born in 1991 in İzmir. She graduated from Kaya Karakaya Science High School in 2009 and İzmir Yaşar University English Architecture Department in 2014. In 2011-2012 academic year, she successfully completed Italian architecture education at Cagliari University in Italy. She completed his master's degree at Dokuz Eylül University, Department of Architecture, received the title of 'Master Architect'. Still continues to the same programme as PhD. student.

After working in various architecture and design offices as a student and in her professional life, she established CEMRE ŞAHİN ARCHITECTS office in October 2015. In 2019, it established a partnership with Kibelis, an Italian Design Brand, and plays an active role in the field of sustainable design and production. She is currently the president of the 17th term Aydın Chamber of Architects and continues her work in various projects and academic fields.

 

KATKIDA BULUNANLAR

ÖZLEM YILDIZ

Mimar / Architect

1994 yılında Uşak'ta doğdu. 2012 yılında Muğla Anadolu

Lisesinden, 2017 yılında Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 2017 Yılında Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. Aynı yıl Cemre Şahin Mimarlık ofisine katıldı. Çeşitli projelerde yer alarak çalışmalarını sürdürmektedir.

                                                                       

 

She was born in 1994 in Uşak. She graduated from Muğla Anatolian High School in 2012 and Selçuk University Architecture Faculty in 2017. She has started Master Degree on Architectural Design at Selçuk University in '17 . At the same year, she has participated in Cemre Şahin Architects. She is currently working on scientific articles, architectural projects and design.

KÜBRA UZA

Yapı Teknik Ressamı / Technician

1997 yılında Aydın'da doğdu.  2015 yılında Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'Mimari Yapı Teknik Ressamlığı' bölümünden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İş Güvenliği Uzmanlığı bölümünde lisans eğitimine başladı. Çeşitli mimarlık ve inşaat ofislerinde yer aldıktan sonra 2018 yılında Cemre Şahin Mimarlık bünyesine katılarak, mimari projelendirme alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

                                                                       

 

She was born in 1997 in Aydın. She graduated from Aydın Vocational and Technical Anatolian High School in 2015. At the same year she has started undergraduate education on job security expertise at İstanbul University. After working in various architectural and construction offices, he joined Cemre Şahin Architecture in 2018 and continues to work in architectural projecting.

BERRİN ÇELİK

Asistan / Assistant

1985 yılında Aydın'da doğdu. Büro Yönetimi ve Güzellik Uzmanlığı alanlarında sertifikaları bulunan Berrin Çelik, 13 yaşında bir çocuk annesidir. 2018 yılında Cemre Şahin Mimarlık bünyesine katılarak, müşteri ilişkileri ve büro yönetimi konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. 

                                                                       

She was born in 1985 in Aydın. Berrin Çelik has certificates on office management and beauty expertise. She has 13 years-old son. She has participated in Cemre Şahin Architects and is currently working on customer relations and office management.